Alfa: al zo’n 150 jaar duurzaam!

De oprichting van onze brouwerij in 1870 kan worden gezien als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We waren als het ware onze tijd ver vooruit. Als van oorsprong boerenbedrijf konden we namelijk door de bierbrouwerij dagloners ook in de winter voorzien van arbeid en ze daardoor broodwinning garanderen. Dat wat betreft het personeel.
Maar ook op het gebied van het milieu hebben we door de jaren heen steeds nieuwe initiatieven ondernomen. Of het nu gaat om grondstoffen zoals water of hop of om CO2-vermindering of energiemaatregelen, we zijn eigenlijk al bijna 150 jaar duurzaam onderweg!

Al rond 1900 werd er via de aanschaf van een zogenoemde Berieslungs Kühler bespaard op warm water en vlak na de oorlog realiseerden we nog eens 20% besparing door wederom te investeren in een nieuwe koeltechniek. Tegelijkertijd kon er ook met 10% minder kolen gewerkt worden voor dezelfde productie. Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw, dus nog ver voor het milieu hoog op de agenda’s van de politiek of het bedrijfsleven stond hebben we echt grote stappen gezet. Een eigen waterzuiveringsinstallatie op natuurlijke wijze in 1970, brouwhuisoptimalisatie in 1980 (20% energiewinst!) en een 50% vermindering van CO2-inkoop door efficiënt hergebruik tijdens de productie.

De gerst werd zelf verbouwd en in een later stadium vermout. De bostel (draf) wordt onder andere nog steeds als veevoeder gebruikt. In het begin van de vorige eeuw werd door Henri Meens een proef gedaan om zelf hop aan te planten in het heuvelland rondom Thull. Helaas leverde deze aanplant geen hop van voldoende kwaliteit om de proef als geslaagd te zien en het project werd stopgezet.

We blijven steeds op zoek naar duurzamere methodes en hergebruik. In 2013 kwamen we als tweede uit de bus tijdens een benchmarkonderzoek naar energiezuinige middelgrote brouwerijen. In Europa! Dus van alle middelgrote brouwerijen in heel Europa behoren wij al enige tijd tot de allerzuinigsten op het gebied van energie.

In 2015 zijn we over gegaan op 100% groene stroom en gas en door een aanpassing aan onze spoelmachine is er nog eens een besparing op energie en waterverbruik bewerkstelligd. Voor ons zit duurzaamheid, het zuinig omgaan met natuurlijke grondstoffen en het besef dat we mens en milieu respectvol moeten behandelen in het bloed.

ALFA Bier - krant 1953 Limburgsch Dagblad

 

Hieronder zie je een aantal highlights in gerealiseerde maatregelen op gebied van duurzaamheid door de jaren heen met, indien van toepassing, hun respectievelijke vermindering van belasting van het milieu ten opzichte van de situatie daarvoor.

JAARTAL, ACTIVITEIT  & BESPARING

ca. 1900
Aanschaf van een Berieselungs Kühler ca. 5% op warm water
ca. 1913
Proef met eigen hopaanplant door Henri Meens
ca. 1953
Aanschaf van een platenkoeler ca. 20% op warm water
1953 Economiser avant la lettre ca. 10% op kolen
1970 Eigen waterzuiveringsinstallatie op natuurlijke wijze
1980 Brouwhuis optimalisatie ca. 20% energiewinst
1980 Structurele inzet van frequentieomvormers
1985 CO2 terugwinning door hergebruik ca. 50% minder CO2 inkoop
1990 Stoomketel optimalisatie (drukverlaging) ca. 10% energiewinst
1995 Optimalisatie van koelinstallatie 2 systemen ca. 10% elektriciteit
2000 Optimalisatie druklucht 2 systemen schroefcompressor ca. 3% elektriciteit
2003 Energiebesparingsonderzoek
2005 Moutinkoop bij regionale mouterij transportkosten bij leverancier
2013 Energiezuinigste middelgrote brouwerij, op één na, van Europa volgens benchmark onderzoek
2013 LED-verlichting in productiehallen ca. 2% elektriciteit
2014 Buitenverlichting Horecazaken vervangen door LED ca. 65%
2014 Continue monitoring bedrijfsprocessen (meten = weten) ca. 3 % energiebesparing
2015 Inkoop van 100% groene stroom en gas
2015 Aanpassing spoelmachine ca. 5% energie en 40% water
2017 Verlichting in kantoren uitgevoerd in LED ca. 2% elektriciteit
2018 De nieuwe fles heeft minder glas nodig ca. 5% glas