Winkelwagen

1953 - 1953 – Feestje?

Gratis bier voor iedereen! De nieuwbouw wordt uitbundig gevierd met een feest dat veertien dagen duurt. Aangeschoten feestgangers liggen in de greppels en langs de weg. Omdat er in die tijd nog weinig verkeer is, doen zich geen rampen voor. Bron: Limburgsch Dagblad