Winkelwagen

1960 - 1960 – Over de (provincie)grens

Langzaam maar zeker ontdekt ook de rest van Nederland het met zuiver bronwater gebrouwen gerstenat. Alfa Bier steekt de provinciegrens over.